Transparant

Voor het borgen van bouten en moeren worden verschillende technieken toegepast. Veel voorkomende zijn:

 • Veerringen voor onder de kop van een boutkop of moer;
 • Zelfborgende moer;
 • Borgplaten die plaatselijk tegen de boutkop/moer worden omgebogen
 • Kroonmoeren
 • Borgdraad

Het gebruik van borgdraad is afwijkend van de overige mogelijkheden en verlangt enige uitleg.

De essentie van de methode is dat de draad zodanig wordt aangebracht dat als de bout/moer los wil draaien de draad een belemmerende kracht levert. Om dit te bereiken moet de draad op een aparte manier worden aangebracht.. Schematisch ziet dit er als volgt uit:

De draad door het gat in de kop van de bout (of moer) waarbij het losdraaien wordt tegenwerkt.

Bij het draadborgen is een onderverdeling te maken in de ééndraads- en tweedraads techniek. In de tweedraadstechniek worden de draden in elkaar gedraaid.

In bovenstaande tekening is de ééndraadstechniek weergegeven. Deze methode wordt vooral toegepast bij reeksen van kleinere bouten zoals in onderstaand plaatje.


Het gebruik van de dubbeldraadstechniek (met steeds één gat in de boutkop wordt) voor de meeste situaties aanbevolen. Deze techniek gaat als volgt:

 • knip een voldoende lang stuk borgdraad af;
 • steek de draad door het gat in de kop van de eerste bou;
 • leidt het resterende deel over de kop van de bout naar het punt waar de ingestoken draad weer naar buiten komt;
 • draai de draden samen tot het punt van intrede in de volgende boutkop;
 • splits de samengedraaide draad weer in de afzonderlijke draden;
 • herhaal de handeling als bij de eerste boutkop.

Na de laatste boutkop worden de draden in elkaar gedraaid met minimaal vijf gangen. Knip het  overtollige materiaal weg. Let op dat het uitstekende draadstuk niet kan haken achter omgevende delen.

Als in de kop twee gaten aanwezig zijn wordt de draad niet over de kop geleid maar door het tweede gat gestoken.

Het resultaat is als volgt:De methode met één gat per boutkop


De methode met twee gaten per boutkop

Als slechte één bout met de draadtechniek moet worden geborgd moet er een bevestigingsmogelijkheid zijn in het voorwerp. Dit kan in de vorm van een gaatje aan de rand van het voorwerp. Deze methode is in het volgende plaatje te zien.


Het in elkaar draaien van de borgdraad kan met een tang met een platte bek (bv combinatietang) gedaan worden. Als je deze methode veel toepast is het aan te bevelen een speciale tang te kopen die de draden zelf vast houdt en een mechanisme heeft (als bij een pompschroevendraaier) om het in elkaar draaien te vergemakkelijken (zie onderstaand plaatje).

Belangrijke opmerking
De borgdraad wordt bij het aanbrengen sterk vervormd. De draad moet deze vervorming kunnen doorstaan zonder in sterkte achteruit te gaan of tijdens het aanbrengen te breken. Normale ijzerdraden (gegalvaniseerde binddraad) die bij Praxis e.d. te koop zijn, zijn ongeschikt als borgdraad. Het risico voor breken is erg groot.

Borgdraad is een speciale RVS legering en is bovendien in zachte toestand.

Borgdraad is alleen te verkrijgen in speciaalzaken en soms op oldtimerbeurzen. In noodgevallen kan de een RVS lasdraadje van het MIG-lassen (0,8 mm) worden gebruikt.

 

 

 

Transparant