Transparant

Er zijn verschillende uitvoeringen van zelf borgende moeren. Een van de uitvoeringen wordt weergegeven in onderstaande foto.

<foto> (wordt nog gepubliceerd)

Het borgende gedeelte kan door het gebruik te ver zijn teruggebogen zodat de borgende werking verloren is gegaan. Dit kan eenvoudig worden hersteld door met een ring, die tot net over de top heen valt, over de borging te schuiven en in de bankschroef aan te persen.

De lippen van het borgende deel worden dan weer naar binnen gebogen en de functie is weer hersteld.

 

 

 

Transparant