Transparant

Corrosie in de benzinetank
Corrosie in de benzinetank is een probleem bij iedere oldtimer. De opbouw van condenswater gedurende langere perioden van stilstand en de daardoor optredende aantasting is de oorzaak.

De oplossing is: voorzie de binnenzijde van de tank van een kunststof coating.

Een praktisch probleem is het reinigen van de tank. Alle corrosie moet verwijderd zijn om een goede hechting van de kunststof op het staal te verkrijgen. Er zijn eigenlijk twee mogelijkheden:

  • Chemisch reinigen met een roestoplosser;
  • Mechanisch reinigen door de tankt te “trommelen” met grind.

Het chemisch reinigen gaat goed maar er moet wel zeker worden gesteld dat het reinigingsmiddel volledig is verwijderd. Er zijn vele middelen in de markt verkrijgbaar en allemaal claimen ze het beste te zijn. Ik heb zelf goede ervaringen met het systeem van TankCure.


Het mechanisch reinigen is een goede optie. Hiertoe vul je te tank met een beperkte hoeveelheid grind en roteer je de tank langdurig in alle richtingen. De steeds vallende steentjes reinigen dan het oppervlak. Steentjes met scherpe randen werken beter dan volledig ronde steentjes.
Onlangs zag ik een bijzonder aardige oplossing voor het langdurig roteren: bevestig de tank op een betonmolen en laat deze een tijd in verschillende standen draaien.
Het zal duidelijk zijn dat eerst alle steentjes, zand en stof verwijderd moet worden voordat de kunsthars in de tank gegoten wordt.
Er zijn verschillende kunststoffen in de handel (meestal kunstharsen als polyurethaan) die goed werken. Er zijn daarbij één-component en twee-component systemen.

Voor alle duidelijkheid:
Zowel bij het reinigen als het aanbrengen van de kunsthars moeten alle onderdelen, zoals niveaumeting, uit de tank zijn verwijderd. Het is ook wel handig om de gaten tijdens de behandeling met kunsthars af te dichten.

Als er een benzinefiltertje in de tank zit (onderaan de aanzuigbuis) en niet verwijderd kan worden is de kans groot dat deze verstopt raakt. In dat geval moet het filtertje lek geprikt worden (de filterfunctie gaat verloren). Om het gemis van de filter te compenseren is het aan te bevelen een filter in de brandstofleiding te plaatsen. Dit is sowieso aan te bevelen.

 

 

 

Transparant