Transparant

In april 2013 sloot De Alliantie (RAI vereniging, BOVAG, FOCWA, ANWB, KNAC en FEHAC) een akkoord met het Ministerie van Financiën. Dit akkoord is uitgewerkt in een wetsvoorstel als onderdeel van het belastingplan 2014. Het complete wetsvoorstel treft u hier aan.

Hieronder leest u in beknopte vorm hoe dit per 1 januari 2014 uit zou pakken voor de verschillende voertuigen. Zou, want wij leggen ons hier natuurlijk niet bij neer!

In het algemeen

De vrijstellingsleeftijd wordt voor alle historische voertuigen verschoven van 30 jaar naar 40 jaar. Dit wordt ingevoerd met terugwerkende kracht. Er komt wel een overgangsregeling voor aantal voertuigsoorten jonger dan 40 jaar, doch ouder dan 26 jaar op 1 januari 2014.

Let op: dit betekent dat er geen overgangregeling is voor voertuigen met een bouwjaar 1988 of later. Deze wordt pas vrijstelling verleend na 40 jaar!

Personenauto’s en bedrijfsauto’s tot 3500kg

Diesel: komen niet in aanmerking voor de overgangsregeling en gaan per 1 januari 2014 volledige MRB betalen tot ze 40 jaar oud zijn. Dit geldt ook voor bestaande oldtimers die momenteel geen MRB betalen.

LPG: komen niet in aanmerking voor de overgangsregeling en gaan per 1 januari 2014 volledige MRB betalen tot ze 40 jaar oud zijn. Dit geldt ook voor bestaande oldtimers die momenteel geen MRB betalen.

Benzine: auto's van 26 tot 40 jaar (op 1 januari 2014) komen in aanmerking voor een 25% tarief (met een maximum van € 120 per jaar) waarbij deze auto's gestald moeten worden (niet aan openbare weg) in de maanden december t/m februari. Kunt of wilt u niet aan deze voorwaarden voldoen, dan bent u het volledige MRB tarief verschuldigd tot het voertuig 40 jaar oud is. U kunt uiteraard wel schorsen.

Rekenhulp voor het bepalen van het normale MRB tarief:
Site van de Belastingdienst

Motorfietsen

Motorfietsen van 26 tot 40 jaar (op 1 januari 2014) komen in aanmerking voor een 25% tarief (met een maximum van ca € 30 per jaar) waarbij ze gestald moeten worden (niet aan openbare weg) in de maanden december t/m februari. Kunt of wilt u niet aan deze voorwaarden voldoen, dan bent u het volledige MRB tarief verschuldigd tot het voertuig 40 jaar oud is. U kunt uiteraard wel schorsen.

Ook voor motorfietsen geldt dat vanaf 40 jaar geen MRB verschuldigd is.

Vrachtwagen en bussen

Vrachtwagens en bussen van 26 tot 40 jaar (op 1 januari 2014) komen in aanmerking voor een 25% tarief (met een maximum van € 120 per jaar) waarbij deze voertuigen gestald moeten worden (niet aan openbare weg) in de maanden december t/m februari. Kunt of wilt u niet aan deze voorwaarden voldoen, dan bent u het volledige MRB tarief verschuldigd tot het voertuig 40 jaar oud is. U kunt uiteraard wel schorsen.

Ook voor alle vrachtwagens en bussen geldt dat vanaf 40 jaar geen MRB verschuldigd is, mits deze niet commercieel worden ingezet.

Kampeervoertuigen

Kampeervoertuigen komen NIET in aanmerking voor de overgangsregeling. Wel staat vast dat oldtimerkampeervoertuigen die nog geen 40 jaar oud zijn in aanmerking komen voor het 1/4 tarief voor campers, op voorwaarde dat het voertuig voldoet aan de RDW eisen geldend voor kampeervoertuigen. Dit tarief is 25% van het tarief voor personenvoertuigen, zonder maximum en zonder rijbeperkingen.

Voor alle kampeerwagens geldt dat vanaf 40 jaar geen MRB verschuldigd is.

Dit betekent dat de lastenverzwaring voor oldtimerbezitters niet meer € 153 miljoen per jaar is, maar € 137 miljoen per jaar. De lastenverzwaring blijft dus voor 90% overeind.

 

 

 

Transparant