Transparant

Als je bij het werken aan de body delen moet verwijderen die aan andere delen zijn gepuntlast is er een aardige methode die het achterblijvende deel heel laat.

Een puntlas is een perfecte verbindingstechniek waarbij tussen de plaatdelen een laslens aanwezig is. Hierin is van beide plaatdelen het oppervlak gesmolten (door de zeer grote stroomdoorgang tijdens het lassen) geweest. Deze laslens is ongeveer 6 mm in diameter.Zie onderstaande tekening.

Bij het puntlassen wordt een behoorlijke sluitdruk uitgeoefend. Dit heeft tot gevolg dat op de plaatsen van de puntlas een indrukking ontstaat. Deze plaatsen zijn snel te vinden.

Er zijn twee methoden om de verbinding los te maken.

Methode 1: Uitboren

De puntlas is eenvoudig los te maken door eenzijdig de laslens te verwijderen. Maak hiervoor zelf een speciale boor. Neem een boor van 7 of 8 mm en slijp deze zodanig dat er in het midden een puntje ontstaat en de snijvlakken vlak liggen (vorm vergelijkbaar met de uitvoering van een houtboor). Het puntje zorgt voor de centrering bij de aanvang van het boren en de vlakke snijkanten verwijderen eenvoudig het metaal van een enkele plaat (wel op tijd stoppen). Het kan gunstig zijn een klein boorgaatje aan te brengen van ong .2 mm. De grote boor snijdt dan wat eenvoudiger.

De uitvoering van de speciaal geslepen boor is als volgt:

Zoek de indrukpunten van de puntlas en plaats de boor precies in het midden. Boor vervolgens door één van de twee plaatdelen en maak met een bijtel de twee plaatdelen los van elkaar.

De puntlassen zijn duidelijk zichtbaar.

De uitgeboorde puntlassen

Het bevrijde onderdeel

Methode 2: uitbreken

De tweede methode werkt als volgt:

  • Verwijder zoveel materiaal dat er nog enkel een strip overbllijft waarin de puntlassen aanwezig zijn.
  • Traceer de puntlassen en slijp tussen iedere las de verbinding door.
  • Neem een nijptang en vouw vanaf twee zijden het stripje omhoog.
  • pak met de nijptang de opengevouwen strips en
  • roteer de nijptang.

De puntlas wordt nu uitgebroken. Het is niet van tevoren vast te stellen bij welk deel dit gebeurt. Het kan zijn dat het gaatje ontstaat in het deel dat blijft zitten. Dichtlassen (als nodig) is snel gebeurd.

In onderstaande foto's wordt e.e.a. geïllustreerd.

 

 

 

Transparant