Transparant

Hoe voorkom nadieselen van de motor?

De klassieke motoren kunnen last hebben van onbeheerste ontsteking. Dit uit zich in o.a. onregelmatig lopen en nadieselen. Bij het nadieselen blijft de motor nog stotend draaien nadat het contact is afgezet. Dit is bijzonder slecht voor de motor. De oorzaak van de onbeheerste ontsteking kan zijn:

  • een vervuilde motor met kooldeeltjes op de zuigers;
  • een (te) hoge compressie door b.v. het vlakken van de ciliderkop; in combinatie met
  • een te laag octaangetal.

Bij oudere oldtimers is de comprssie meestal relatief laag. In dat geval blijft alleen de vervuilde motor over als mogelijke oorzaak.

Het octaangetal bepaalt de mate waarin zelfontbranding van het gasmengsel in de cilinder optreedt. Zelfontbranding kan ook geholpen worden door gloeiende kooldeeltjes in de cilinderkop. Deze zitten er bijna altijd in. De loodvrije Euro 95 heeft theoretisch een octaangetal van 95. Dit kan voor onze oldtimers voldoende zijn.

Een van mijn auto's is een Morris Minor waarvan de motor gereviseerd is en de kop mogelijk enkele malen gevlakt is. Na iedere keer vlakken wordt de compressie verhoogd. Na de revisie was de compressiedruk 13,5 bar. Bij het rijden op euro 95 liep te motor altijd onrustig. Als mogelijk tank ik altijd loodvrij 98.  De verkrijgbaarheid van deze benzine wordt steeds minder. Een andere oplossing is een octaan-booster toe te voegen. Daarmee kun je het octaangetal maximaal ongeveer 5 punten verhogen. Als je uitgaat van Euro 95 wordt het octaangetal dan 100. Dit rijdt heerlijk. De motor loopt veel soepeler en dieselt niet meer na.

Opgelet: er zijn grote prijsverschillen in de octaanboosters. Een goede en "goedkope" booster is van Wynn’s en is bij een goede automaterialenhandel te koop.

 

 

 

Transparant