Transparant

Bij revisie van een cilinderkop hoort ook het vervangen van de klepzittingen en nieuwe kleppen. Bij toepassing van harde klepzittingen wordt de kop ook geschikt voor loodvrije benzine.

Belangrijk bij de montage van kleppen is belangrijk:

  • de goede afsluiting
  • een voldoend groot contactoppervlak tussen klep en zitting om de klep te koelen. Dit is met name kritisch bij de uitlaatklep. De inlaatklep wordt ook gekoeld door het instromend gas.

Hoe groot moet het contactoppervlak zijn?
De waarde hiervoor verschilt per type auto maar zal 1 – 1,5 mm bedragen. Deze waarde wordt vaak in de technische handboeken opgegeven.
Hoe ziet de situatie er dan uit?

klep

Het doffe deel op klep en is het raakvlak.

Als een klepzitting op maat gefreesd/geslepen is zal de klep per definitie niet voldoende passen. Deze moet door aanvullend inslijpen goed passend worden gemaakt. Hiervoor is slijppasta in de handel.

Deze pasta wordt op de klep of zitting aangebracht. De klep wordt met een speciaal hulpgereedschap geroteerd waarbij steeds een beetje slijppasta tussen klep en zitting gebracht moet worden. Het is aan te bevelen de klepsteen een beetje te oliën zodat deze makkelijk ronddraait. Een alternatief is om het uitstekende deel van de klepsteel in een accuboormachine te plaatsen en al trekkend zachtjes te roteren.

Het resultaat van het slijpen is duidelijk te zien door de kleurverandering van het oppervlak. Het resultaat is nog beter te zien als vooraf het te slijpen klepoppervlak gekleurd word met b.v. een viltstift.

Als de kleppen voldoende zijn ingeslepen moet alle slijppasta zorgvuldig worden verwijderd.

Het resultaat kan op twee manieren worden beoordeeld:

  • Door de cilinderkop op zijn kop te zetten en de ruimte boven de kleppen te vullen met een vloeistof zoals olie. Hierbij moeten de kleppen gemonteerd zijn met de klepveren en de bougie ingeschroefd zijn. Er mag geen lekkage van de vloeistof optreden.
  • door een statische compressietest uit te voeren (zie hiervoor de beschrijving op deze website) als de cilinderkop volledig is gemonteerd.

Er is nog een tweede mogelijkheid om sluitende kleppen te krijgen. Hiervoor is enige oefening en moed nodig. De werkwijze is als volgt:

  • Plaats de cilinderkop op zijn kop en wel zodanig dat je er met je hand onder kan.
  • Licht de klep (niet gemonteerd met klepveer) enkele centimeters naar boven en sla met een kunststof hamer de klep weer terug op de klepzitting. Dit moet met een felle tik en toch met beleid gebeuren. De hamer moet de klep niet meer raken als de klep de zitting bereikt. Het gaat er om de klep enige snelheid te geven.
  • Het resultaat is dat de klep/klepzitting enigszins deformeert en perfect op elkaar passen.

 

 

 

Transparant