Transparant

Het rijden in een auto waarin geen mogelijkheid aanwezig is de ramen in de voordeur te openen is een  aparte ervaring. In de winter, als het koud is, heb je daar misschien niet zo’n behoefte aan maar in de zomer is het toch wel een gemis. Ter compensatie kan natuurlijk het achterraampje open geschoven worden maar dan ontstaat een hinderlijke luchtstroming in de auto waar je meestal verkouden van word. Een tweede methode is het driehoeksraampje volledig om te draaien zodat al het ware een luchthapper wordt verkregen. Als je iets harder rijd is dit toch niet zo’n goede oplossing.

Een optie is het monteren van een schuifdak. Deze zijn natuurlijk niet eenvoudig te vinden. Het type met het schuifdak wordt ook wel aangeven met de naam “Decouvrable”.

In de Amerikaanse en Australische uitvoering van de 4CV zijn wel beweegbare ramen geplaatst. Bij deze uitvoering zijn de driehoeksraampjes wat kleiner ten gunste van het beweegbare raam. De verticale geleiding is dan net in de ruimte van de handgreep zichtbaar.

Bij een tweede uitvoeringsvorm blijven de afmetingen van het driehoeksraam en het grote raam hetzelfde. Door het aanbrengen van de geleidingen, een metalen steun onderaan het  raam en het draaimechanisme kan het raam worden bewogen.

Het lijkt eenvoudig maar er past natuurlijk niets, alles moet worden aangepast. Om ruimte te maken en er bij te kunnen wordt een groot deel van de randen van de deur (tijdelijk) verwijderd.

tijdelijk gat in deur

Een vast punt is de plaats waar de verticale middenstijl moet komen, die tevens dienst doet als sluiting/steun voor het driehoeksraampje. In de stijl wordt een raamgeleidingsprofiel aangebracht. Vanuit de stijl kan nu de beschikbare ruimte bepaald worden voor het plaatsen van het raam. Deze ruimte bepaalt de mogelijkheid voor het aanbrengen van het geleidingsprofiel aan de tegenoverliggende (deur)zijde. Er is niet veel ruimte, een dik profiel kan er dus niet in. Gelukkig zijn er ook dunne profielen in de handel zodat dit probleem ook weer opgelost is. Naar beneden toe moet het geleidingsprofiel worden ondersteund door een metalen U-profieltje.

Het originele raampje wordt voorzien van een stalen steun waarin het draaimechanisme beweegt.

Als we het raam volledig naar boven schuiven komen we aan de onderzijde ruimte tekort voor de bevestiging van de steun van het draaimechanisme aan de ruit. Door het raamgeleidingsprofiel boven in de deur zover naar beneden te brengen dat het profiel net zichtbaar is win je voldoende ruimte om aan de onderzijde niet vast te lopen.

Nu kan de beste positie voor het draaimechanisme worden bepaald. De bevestiging is relatief eenvoudig. De bovenzijde kan in een nieuw aan te brengen vierkant buisje worden gestoken, aan onderzijde kan door het aanbrengen van een steun op de deur een stevige verbinding worden verkregen.

De ramen zitten nu op zijn plaats en het grote raam kon op en neer worden bewogen. Nu de afwerking nog. In het uitgezaagde stuk moet ruimte worden gemaakt om het raam door te kunnen laten, een horizontale raamgeleiding aan te brengen en aan te sluiten op het geleidingsprofiel in de deur. Dit is friemelwerk.
De originele raamrand die normaal aan de binnenzijde op de deur wordt geschroefd past natuurlijk niet meer. Het voorste deel bij het driehoeksraampje is goed. Het deel bij het beweegbare raam ligt ongeveer  5mm vrij van de deur en sluit dus niet mooi aan. De rand moet dus 5 mm smaller worden door in het midden een strip te verwijderen.

Het geheel ziet er als volgt uit:

raammechasnisme

Het raammechanisme gemonteerd in de deur; Let op de bijzondere uitvoering van de verticale steun in, deze loopt in de vorm van de deur!


Om het geheel af te dekken is een deurbekleding nodig. De vorm van de deurtjes is niet eenvoudig. Er zit een aanzienlijke knik in. Bovendien kan de bekleding niet volledig in de bestaande sponning worden geplaatst omdat het draaimechanisme daarvoor te ver uitsteekt. In de gehele deur moet een rand worden aangebracht om de deurbekleding strak aan te kunnen brengen. Dit is op zich niet zo moeilijk, maar wel veel werk.
De deurpanelen zijn gemaakt van triplex waarin een knik is aangebracht. De bekleding is van dezelfde skai als de onderzijde van de stoelen.  Zo wordt een passend geheel verkregen.

deur eindresultaat

Zo ziet het eindresultaat er uit; een volwaardig beweegbaar raam.

 

 

 

Transparant