Transparant
In alle oldtimers is een loodaccu aanwezig. In de loodaccu bevinden zich platen waarvan men de oppervlakte zo groot mogelijk heeft gemaakt door ze als een rooster uit te voeren. De positieve platen bestaan in beginsel uit de loodoxyde (PbO2). De negatieve platen bestaan uit lood. Door speciale bewerkingen toe te passen maakt men deze platen poreus zonder dat ze uiteen kunnen vallen. De platen bevinden zich in het bad van verdund zwavelzuur. Dit zwavelzuur zal onmiddellijk aan beide platen loodsulfaat gaan vormen, zodat de actieve massa van de plaat dan uit PbSO4 bestaat. De chemische reacties zijn (links geladen, rechts ontladen): Bij ontladen (reactie naar rechts) = Anode (Oxidatie) / Bij opladen (reactie naar links) = Kathode (Reductie): Pb (s) + SO42- (aq) ↔ PbSO4 (s) + 2 e- waarbij ε0 = −0,356 V Bij ontladen (reactie naar rechts) = Kathode (Reductie) / Bij opladen (reactie naar links) = Anode (Oxidatie): PbO2 (s) + SO42- (aq) + 4 H+ + 2 e- ↔ PbSO4 (s) + 2 H2O (l) waarbij ε0 = 1,685 V De totale spanning over één cel is (in theorie) 1,685 + 0,356 = 2,041Volt. In de praktijk is de spanning net iets hoger: 2,1 volt Omdat de cellen in de meeste accu's een vloeibaar elektrolyt hebben, ontstaat bij (over)laden knalgas. Dit is een explosief mengsel van zuurstof en waterstof. Dit is de reden waarom bij het laden van een accu nooit vuur aanwezig mag zijn. Het einde van het laadproces is waarneembaar aan heftige gasontwikkeling (koken van de accu). Als je later aan de accu energie gaat onttrekken vinden bovenstaande reacties in omgekeerde volgorde plaats. Doordat het zwavelzuur met de negatieve en de positieve platen een reactie aangaat, zal bij het laden en ontladen de zuurtegraad van het elektrolyt en daarmee de soortelijke massa wijzigen. Hieraan heb je dus ook een maatstaf om de laadtoestand van de accu te bepalen. In geheel geladen toestand moet het soortelijk gewicht van het zuur 1,285 bedragen, bij 10°C. In ongeladen toestand moet dit 1,175 zijn. Er bestaan eenvoudige, goedkope zuurwegers, waarmee het soortelijk gewicht van het accuzuur gemakkelijk kan worden afgelezen. Met deze meter zuig je een kleine hoeveelheid zuur uit een cel van de accu op en lees je op de schaalverdeling onmiddellijk het soortelijk gewicht af. De klemspanning per cel in volt bedraagt tijdens het laden aan het einde van het proces 2,7 volt. In stationaire toestand, dus niet als geladen wordt, bedraagt deze spanning 2,1 volt. In geheel ontladen toestand kan deze spanning teruglopen tot 1,5 volt. Bij normale ontlading mag de spanning niet lager worden dan 1,85 volt per cel. Tijdens het starten, bij zeer hoge stromen, mag de spanning teruglopen tot 1,5 volt. Als een accu een langere tijd in ongeladen toestand verkeerd kunnen de platen sulfateren. Dit proces kan niet teruggedraaid worden. Dit verschijnsel is zo ernstig dat de accu hierdoor geheel vernield wordt. Een accu, die ongeveer drie maanden in ongeladen toestand is blijven staan, kan in de meeste gevallen worden weggegooid. Oldtimers staan meestal meer stil dan dat er mee gereden wordt. Met name in de winter is vaak een lange periode van stilstand aanwezig. Ook in een situatie waarin de accu niet door externe bronnen wordt belast zal de accu in laadtoestand achteruit gaan. Dit komt voornamelijk door interne stroomlekkage. Ook in een situatie waarbij er een massaschakelaar is geplaatst en daarmee de accu volledig is losgekoppeld van de auto zal de accu een kracht afnemen. Om dit probleem op te lossen zijn er in de markt "druppelaars" verkrijgbaar die de accu in optimale conditie houden. Het principe van deze druppelaars (in feite een kleine oplader) is dat de kleine lekstroom steeds wordt gecompenseerd met een kleine laadstroom. De laadstroom is afhankelijk van de spanning van de accu. Hoe hoger de spanning des te lager de laadstroom. Op deze wijze blijft de accu volledig vol. Er zijn ook druppelaars die naast de laadfunctie ook nog een ontlaadfunctie hebben. Periodiek zal de druppelaar de accu en Klein beetje ontladen en vervolgens weer opladen. Men claimt dat deze werkwijze de accu een nog betere conditie houdt. Met dit type druppelaar hebben wij goede ervaring. Er zijn uiteraard meerdere goede typen. Een goede druppelaar kost ongeveer 50 euro. Bij  Lidl zijn regelmatig druppelladers in de aanbieding. Deze zijn geschikt voor zowel 6V als 12 V en kosten ongeveer €18. De kwaliteit van de deze opladers is goed te noemen. Daarnaast heeft Lidl een goede garantieregeling (wel het doosje en de bon bewaren).   Opmerking: Er zijn druppelaars in de handel die niet spanning gestuurd zijn. Dit zijn meestal eenvoudige opladers die in de doe het zelf markten te koop zijn. Voor het opladen zijn deze apparaatjes nog wel geschikt, als echter de accu volledig vol is blijven zij doorladen en brengen daarmee de accu aan het koken. Het water in de accu zal verdampen en concentreert daarmee het accuzuur. Dit brengt schade toe aan de accu. Advies: niet kopen of toepassen.

 

 

 

Transparant