Transparant

 

Bij het afstellen van een motor met meerdere carburateurs is het van belang dat alle carburateurs dezelfde opbrengst leveren. Er wordt in dit verhaal vanuit gegaan dat de carburateurs en de motor in optimale conditie zijn en het alleen gaat om de synchronisatie.

Bij het synchroniseren moeten enkele zaken afgesteld worden:

  1. de stand van de gasklep;
  2. de stationairsproeier;
  3. als aanwezig op het type carburateur: de mengverhouding. (dit kan o.a. bij de SU-carburateurs).

De carburateurs zijn meestal verbonden met een vast stangenstelsel waarbij de stelschroef voor de gasklepinstelling op één carburateur zit en daarmee ook de andere carburateur(s) bedient.
Verwijder het/de luchthfilter(s) zodat de gasklep(pen) zichtbaar is/zijn. Maak de verbinding tussen de carburateurs los en laat de gaskleppen in alle carburateurs volledig gesloten . Verbind de carburateurs weer aan elkaar. De carburateurs hebben nu een identieke stand bij iedere stand van de stelschroef voor de 0-stand regeling. Het kan zijn dat de carburateurs voorzien zijn van een stelmechanisme om de gasklep te regelen. In dat geval hoeven de carburateurs niet te worden losgekoppeld.

ad 1; de stand van de gasklep
Draai de stelschoef voor de 0-stand van de gasklep helemaal los zodat de gaskleppen volledig kunnen sluiten. Controleer of de gasklep de van de van de carburateur gelijkmatig raken (afsluiten). Zet de gaskleppen een beetje open met de stelschroef en start de motor. Laat de motor  800 - 1000 toeren maken door te regelen met de gasklep.

Ad 2; de stand van de stationair sproeier
Draai de stationair sproeier helemaal in en vervolgens open schroeven totdat de motor een hoger toerental bereikt. Stop bij het punt waarbij een verder open schroeven leidt tot een lager toerental (het maximum). De motor zal nu een hoger toerental draaien dan bij de start. Herhaal dit bij iedere carburateur.
Draai vervolgens de gasklep voor alle carburateurs terug zodat het toerental weer terug is op de oude waarde (800 - 1000 /min) Herhaal de werkwijze met de stationairschroef nogmaals (fijninstelling).
Normaal gesproken is nu de goede instelling bereikt. Het is echter niet inzichtelijk of de carburateurs allen dezelfde bijdrage leveren.

Ad 3; het instellen van de mengverhouding
Bij SU carburateurs kan de positie van het sproeierbuis worden gewijzigd en daarmee de mengverhouding. Bij het afstellen is het van belang de uitgangsposities van de carburateurs identiek te hebben. Daarnaast bepaalt de hoogte van het sproeierbuis of het mengsel rijk of arm is. Dit is met een speciale glas-bougie goed te zien.

Vacuüm meten
Bij het synchroniseren is het meten van het vacuüm een belangrijk facet. Voor de uitvoering van deze test zijn er mooie testsets te koop die variëren in prijs tussen 50 en 150 euro. Dit hoeft echter niet zo duur te zijn. De "testapparatuur" kan eenvoudig zelf worden gemaakt! Er zijn hierin twee mogelijkheden.

  1. Een absolute meting waarbij iedere carburateur zijn eigen waarde heeft.
  2. Een verschilmeting waarbij alleen de verschillen tussen de carburateurs duidelijk wordt.

Ad 1) Een absolute meting

Voor het uitvoeren van de vacuümtest zijn specifieke meetunits in de handel verkrijgbaar zijn wel mooi maar zijn relatief duur. Het probleem is dat je deze apparatuur maar sporadisch gebruikt en dan een grote uitgave minder gewenst.

Een voorbeeld van een set die in de markt verkrijgbaar is ziet er als volgt uit:

synchroniseerset

De meetsonde moet op iedere carburateur op hetzelfde punt worden aangesloten. Een mooi punt is natuurlijk het aansluitpunt van de vacuümvervroeger. Niet iedere carburateur hoeft een dergelijke aansluiting te hebben.

Als een identiek punt niet voorhanden is kan de meetsonde worden geplaatst onder in de aanzuig van de carburateur.  Zorg ervoor dat de positie van het uiteinde van het meetbuisje aan de slang op exact dezelfde plaats en diepte in de carburateur steekt. Maak als mogelijk gebruik van een hulpblokkering.
Het vacuüm moet in alle carburateurs hetzelfde zijn. Regel vervolgens met de gasklep en evt. de stationairsproeier zodanig dat het vacuümniveau hetzelfde is. Ook bij hogere toerentallen moet het vacuüm identiek blijven en onderling evenredig omhoog gaan.

Als een meetset als boven niet beschikbaar is kun  je zelf eenvoudig een meetopzet maken.

Voor een absolute meting is er de volgende oplossing:

De opzet (voor het testen van twee carburateurs) bestaat per carburateur uit een dunne transparante plastic slang die een één uiteinde in een u-vorm verticaal is bevestigd op een standaard (plankje). Iedere slang heeft nog ongeveer een meter vrije lengte om voldoende stijghoogte te kunnen krijgen. De slangen worden gevuld met een signaalvloeistof. Koelvloeistof is door de blauwe of roze kleur hiervoor geschikt. In de uitgangstoestand staat het vloeistofniveau in beide slangen op dezelfde hoogte. Een maatstreep (een deel van een rolmaat) tussen de slangen is hierbij handig. Aan het vrije uiteinde van de slangen wordt een hulpstuk aangebracht om de positie in de carburateur tijdens het meten vast en identiek te kunnen hebben.
Het is aan te bevelen een stuk van een rolmaat tussen de slangen op de standaard aan te brengen. Op deze wijze kan een meetwaarde worden verkregen.

<foto> opzet in voorbereiding

Voor de verschilmeting kan de volgende opzet dienen:

Bij deze verschilmethode wordt er gewerkt met een aantal flessen waarin gekleurde vloeistof aanwezig is. Het aantal flessen is gelijk aan het aantal carburateurs. Iedere fles wordt voor ong 30% gevuld met een gekleurde vloeistof. Net als bij 1) kan dit koelvloeistof zijn. Iedere fles wordt afgesloten met een kurk waarin twee gaatjes zijn aangebracht. Door de gaatjes past (zonder lekkage) een doorzichtige plastic slang. De vloeistof in de  flessen wordt met elkaar verbonden door een plastic slang door de kurk tot op de bodem van de fles in de vloeistof te steken. De slangen worden via T-stukken aan alkaar bevestigd. Door het tweede gat in de kurk wordt nog een plastic slang gestoken die op iedere carburateur wordt aangesloten. Dit aansluiten kan op een speciaal daarvoor bestemd punt dan wel in de aanzuiglucht. Let hierbij op een identieke plaats van het uiteinde van de slang. Bij de carburateur met het  hoogste vacuüm wordt de fles vol gezogen en de carburateur met het laagste vacuüm raakt leeg. Het is nu zaaks de carburateurs te knijpen dan wel verder open te zetten totdat een gelijk vacuüm wordt verkregen.

<foto opzet> in voorbereiding

.

 

 

 

 

Transparant