Transparant

 

De keuze van een geschikt SU- carburateur

Keuze SU carburateur

Bij het tunen van een motor komt altijd de vraag naar boven over de keuze van de meest geschikte carburateur en het aantal daarvan. Iedere motor heeft, op basis van de cilinderinhoud, en een maximum voor de benodigde hoeveelheid lucht. Als ze er voor deze motor en carburateur moeten kiezen heeft het geen enkel nut een type te kiezen dat meer lucht door kan laten dan de motor maximaal vraagt. Als we een grotere carburateur kiezen zullen we dus nooit de volledige potentie daarvan aanspreken en geven we meer geld uit dan noodzakelijk. Een carburateur die niet over zijn volledige bereik wordt gebruikt zal minder efficiënt functioneren dan mogelijk is.

Afgezien van de keuze van het type carburateur ligt er ook nog de vraag van het aantal. In essentie kun je kiezen tussen een grote of twee kleinere carburateurs. De keuze voor zelfs drie kleine carburateurs is mogelijk. Het antwoord op deze vraag is niet eenvoudig en er moet meestal een compromis worden gezocht.

Allereerst kijken we naar een enkelvoudige carburateur. In relatie tot de hoeveelheid doorgelaten lucht zal een grote SU carburateur net zoveel vermogen produceren als twee kleinere met het zelfde venturi-oppervlak, ervan uitgaande dat de overige zaken onveranderd zijn. Dit laatste is lang niet altijd mogelijk. De stroming van een gasmengsel is bij een enkelvoudige carburateur ongunstiger dan ingeval van twee carburateurs. Als we één carburateur hebben die een viercilinder of zescilinder motor voedt zullen de buitenste cilinders minder vermogen leveren dan de twee middelste. Door twee carburateurs toe te passen zal de verdeling van het gasmengsel veel gunstiger zijn en uiteindelijk leiden tot een lager benzineverbruik.
Vaak wordt gedacht dat het benzineverbruik bij twee carburateurs hoger zal zijn dan met een carburateur onder het motto: twee verbruiken meer dan één. Dit is niet het geval. Onder perfecte condities zal een dubbele carburateur het zelfde benzineverbruik hebben al aan enkelvoudige carburateur. Door en betere stroming van het gasmengsel is het de verwachting dat het benzineverbruik bij een dubbele carburateur zelfs lager is. Een nadeel van meervoudige carburateurs is het synchroniseren bij de afstellen van de motor.

Het is in de praktijk lang niet altijd zo dat het toepassen van een dubbele carburateur leidt tot een lager geziene verbruik. Als het vermogen van de motor door toepassing van de dubbele carburateur toeneemt zal ook het benzineverbruik stijgen. Kennelijk kon de motor bij een enkele carburateur onvoldoende lucht aanzuigen.

Om de keuze van het type carburateur en het aantal te vereenvoudigen is onderstaande grafiek opgesteld. Deze grafiek moet opgevat worden als een richtlijn en is zeker niet absoluut. Er is een behoorlijke overlap in de mogelijkheden.

grafiek carb

Opmerkingen:

  • Racemotoren kunnen in bepaalde gevallen meer vermogen opwekken bij een carburateur die één maat groter is.
  • Bij normale standaard motoren kan een maat kleiner worden genomen dan aangegeven.
  • Supercharged motoren kunnen tot 80% meet vermogen leveren bij een bepaald type carburateur; de maat van de carburateur kan daarom kleiner gekozen worden dan aangegeven.


In de grafiek staan de lucht-doorlaatmaten van de carburateurs aangegeven. Deze maten hebben betrekking op de volgende typen carburateurs:

Diameter doorlaat in inch Typen carburateurs
1 1/8" H1
1 1/4 H2, HS2
1 1/2 H4, HD4, HS4, HS4C, HIF 4
1 3/4 H6, HD6, HS6, HIF 6
1 7/8 HIF 7
2 H8, HD*, HS8

 

 

 

 

Transparant